info

U heeft het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacy Statement

De websites www.ozomwebshop.nl en www.ozombybarrucci.com (hierna de “Websites”) worden aangeboden door Barrucci Mode Accessoires (hierna: “Ozom” en “Wij”), gevestigd te Gerard Douplein 76, 1073 XG in Amsterdam.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar s.barrucci@gmail.com indien je privacy gerelateerde vragen hebt, wij beloven jou een spoedig antwoord.

1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Ozom hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze Privacyverklaring willen wij jou als bezoeker en klant (hierna: “Gebruiker”) van de Websites wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op jouw rechten. Door gebruik te maken van onze Websites verleen je impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Ozom behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Ozom is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Ozom is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren en handelt altijd volgens onze instructies.

Wij doen beroep op de volgende categorieën van verwerkers om jou onze diensten te kunnen aanbieden: onze webdevelopment en hostingpartij, post- en pakketdiensten en externe betalingsdienstaanbieders.

3. OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de privacywetgeving, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven; of
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Ozom verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (geslacht, naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (bedrijf, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);

Deze gegevens worden verzameld wanneer je een account hebt op de Websites en/of online een bestelling plaatst. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een “winkelwagentje”) en om eventuele fouten op de Websites op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

5. DOEL VAN DE VERWERKING

Ozom verzamelt jouw persoonsgegevens om je een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Websites en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen; en
 • Beheer van geschillen;
 • Gepersonaliseerde marketing, reclame en nieuwsbrief indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het je te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

Als Gebruiker verschaf je bij het aanmaken van een account of een bestelling zelf de persoonsgegevens aan Ozom en je kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Deze persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Ozom. Ozom heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Ozom zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is.

6. RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je het recht om verschillende verzoeken in te dienen. Je hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken, rectificatie, verwijderen van jouw persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van je toestemming. Een aantal van deze rechten kun je zelf uitoefenen indien je een account hebt op één van onze onze Websites. Overige verzoeken kun je indienen via sbarrucci@gmail.com. Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen.

6.1 RECHT OP INZAGE EN RECTIFICATIE

Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens.

6.2 RECHT OP VERWIJDERING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je kan slechts beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer:

 • Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.
6.3 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden;
6.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

6.5 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.